“Tuyển tập 290 câu Hỏi Đáp về Bộ Luật lao động – Luật Công đoàn (Áp dụng năm 2013)...

Kích thước: 0 cm × 20 cm × 28 cm
Giá 295.000 vnđ

 Sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất: Hỏi đáp Bộ luật Lao động năm 2013 gồm: - 250 câu hỏi – đáp về Bộ Luật Lao động 2013; - Toàn văn Bộ Luật Lao động vừa được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013.

Phần thứ hai: Hỏi đáp Luật Công đoàn 2013 gồm: - Các câu hỏi – đáp về Luật Công đoàn 2013; - Toàn văn Luật Công đoàn vừa được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Phần thứ ba: Hỏi đáp Luật bảo hiểm xã hội & chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bắt buộc.

Phần thứ tư: Chính sách tiền lương & chế độ phụ cấp, trợ cấp. Phần thứ năm: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và các quy định mới đối với tổ chức công đoàn.

Sách in trên khổ 20x28 cm, dày 500 trang. Phát hành tháng 7/2012. Giá bìa phát hành là: 295.000 đồng/cuốn;