Những quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp

Kích thước: 0 cm × 19 cm × 27 cm
Giá 295.000 vnđ

Nội dung cuốn sách gồm có:

PHẦN I: Tra cứu những quy định về nội dung sinh hoạt chi bộ và quy chế chất vấn trong Đảng.

PHẦN II: Công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

PHẦN III: Tra cứu những quy định về quyền, nhiệm vụ của đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

PHẦN IV: Tra cứu những quy định về tổ chức cơ sở Đảng và dầu cử trong Đảng.

PHẦN V: Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ, chi bộ và các ban trong Đảng.

PHẦN VI: Kết nạp đảng viên và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

PHẦN VII: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sách dày 400 trang, khổ 19x27cm, giá bìa là 325000vnđ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0938 930 898.