Mức lương tối thiểu năm 2013. Chính sách mới nhất về, Trợ cấp, Phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN

Kích thước: 0 cm × 20 cm × 28 cm
Giá 255.000 vnđ

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ 1. Mức lương tối thiểu chung năm 2013 & hướng dẫn xếp lương, nâng bậc lương của cán bộ, công chức, người lao động trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ 2. Chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người lao động;

Phần thứ 3. Chế độ mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội;

Phần thứ 4. Những quy định mới nhất về chế độ làm việc, biên chế của cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

Phần thứ 5. Hướng dẫn khai báo, điều tra , giải quyết các vụ tai nạn lao động;

Phần thứ 6. Hướng dẫn xử lý tài chính và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí về các khoản chi cho người lao động;

Phần thứ 7. Bộ luật lao động 2013.

Sách dày 450 trang, Khổ 20x28cm, Giá bìa 325.000 đồng